Ontsmetting en Desinfectie van werkomgeving

Effectieve bescherming tegen Corona besmetting

Preventieve ontsmetting is noodzakelijk om uw personeel en bezoekers te beschermen, en verdere economische schade te voorkomen, tijdens de wijdverspreide Corona dreiging.


ontsmetting covid-19

Ontsmetting van faciliteit en werkomgeving.

Oppervlakten en materialen, die door meerdere mensen worden aangeraakt, zijn potentiële overdragers van Corona (Covid-19) ziektekiemen. Wetenschappers zijn er nog niet uit, maar, naargelang het materiaal, zouden de viruskiemen 2 uur tot verscheidene dagen kunnen overleven!

Desinfectie van kantoormeubelen en materiaal lijkt aangewezen, maar de ontsmetting van deurklinken, handgrepen, lichtschakelaars, klavieren om deuren te openen, trapleuningen, drankautomaten, liften, ontvangstruimten voor bezoekers en kantines is minstens even belangrijk!

Raadpleeg ons voor preventieve ontsmetting of voor desinfectie van een werkomgeving wanneer personeel van thuis werkt of in quarantaine geplaatst werd.

Dieptereiniging en Desinfectie tijdens de sluiting van een kantoor of faciliteit.

Momenteel worden veel faciliteiten in Nederland tijdelijk gesloten om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen of als gevolg van een uitbraak in de onmiddellijke omgeving van de werkplek. Dit is het ideale moment om te starten met het reinigen en desinfecteren van uw faciliteit!

    • Q3 Facilities gebruikt enkel ontsmettingsmiddelen dewelke zijn goedgekeurd voor gebruik tegen SARS-CoV-2, het corona virus dat COVID-19 veroorzaakt.
    • Onze ontsmettingsteams desinfecteren alle aanraakpunten! Dus niet alleen de vaak aangeraakte oppervlakken. Om een efficiënte ontsmetting mogelijk te maken gebruiken we elektrostatische sproeiers en vernevelaars die ervoor te zorgen dat moeilijk bereikbare oppervlakken zeker niet worden gemist.
    • Ons personeel is goed opgeleid, ervaren en draagt de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
    • Het is belangrijk dat alle oppervlakten goed worden schoongemaakt vooraleer ze ontsmet kunnen worden. Als dit nog niet gebeurd moest zijn kan Q3 Facilities producten inzetten die gelijktijdig reinigen en ontsmetten. Wij reinigen van hoog naar laag, van schoon naar zeer vuil, dit om kruisbestuiving te voorkomen.
    • Neem er nota van dat locaties waar besmette personen gewerkt hebben best 24 uur geventileerd worden(ramen open, geen toegang) vooraleer de desinfectie aan te vatten.

Bescherm uw werknemers en klanten.
Vrijwaar uw bedrijf of zaak voor sluiting.
Contacteer ons vandaag nog via 0032 478 320 397

Relevante pagina’s:

Mondmaskers met uw logo